Kế toán

Là một phân hệ quan trọng trong một doanh nghiệp, Odoo giúp xử lý tốt các tác vụ thường ngày của phòng Kế toán.

Đầy đủ những tính năng thông dụng

Odoo cung cấp đầy đủ những tính năng thông dụng trong kế toán giúp các kế toán viên hoàn thành tốt công việc của mình: Quản lý hoá đơn khách hàng - nhà cung cấp, quản lý chi phí, hoá đơn điện tử, đồng bộ với ngân hàng,...

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Báo cáo đa dạng, chi tiết

Người quản lý có thể đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên các báo cáo được cập nhật theo thời gian thực. Các báo cáo gồm: Công nợ nhà cung cấp, lãi lỗ, tồn quỹ - ngân hàng,...

Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp

Nhân sự kế toán có thể xem và quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp một cách dễ dàng với giao diện trực quan. Việc quản lý tốt danh sách khách hàng, nhà cung cấp sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc một cách rõ rệt.

Odoo • Văn bản và hình ảnh