Kho hàng

Với Odoo bạn sẽ dễ dàng quản lý sản phẩm tồn kho theo thời gian thực
với những thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Quản lý sản phẩm trực quan, đơn giản
Với Odoo bạn có thể quản lý sản phẩm trong kho của mình vô cùng đơn giản với giao diện rất trực quan, thông tin sản phẩm hiển thị 
đầy đủ, rõ ràng. Ngoài ra chúng ta còn có thể chọn cách hiểu thị sản phẩm theo kanban hoặc theo list.

 

Quản lý thông tin kho vận

Chỉ với một giao diện bạn có thể nắm được các thông tin quan trọng của các đơn vận chuyển kho như: Mã đơn, nơi nhận, người nhận, thời gian, trạng thái đơn,...

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Xem báo cáo tồn kho chi tiết

Hệ thống báo cáo tự động tổng hợp theo thời gian thực giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng của các sản phẩm trong kho như: số lượng tồn kho, giá vốn, IMEI,...