Vận hành doanh nghiệp thời 4.0 
cùng Odoo ERP

Là một giải pháp CNTT toàn diện, Odoo cung cấp đầy đủ các chức năng cùng với tùy chỉnh
mà doanh nghiệp đang tìm kiếm

Kho ứng dụng phong phú

THÚC ĐẨY KINH DOANH
ĐƠN GIẢN VẬN HÀNH
TẠO WEBSITE ĐẸP MẮT
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TÙY CHỈNH & PHÁT TRIỂN

Case study:

VIVIFOODS

Ngày 28-07-2021 là một ngày vô cùng đặc biệt khi Vivifoods và Minasoft đã ký kết hợp đồng triển khai Odoo ERP.

            

Khách hàng tiêu biểu triển khai thành công Odoo ERP