Minasoft Phiên bản hệ thống 13.0-20210506

Thông tin về Minasoft instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
Audit Log
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Import Serial Numbers on Delivery Orders
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Auto delete logs
Minara CRM
Sequential Code for Leads / Opportunities
Sequential Code for HR Expense
Minara Customize
Minara - Time sort descending
Product Internal Reference Generator
Internal Reference Generator, Make Internal Reference Default Module, Auto Generate Product Name Reference Number, Generate Sequence Reference No, Create Category Wise Reference No, Custom Internal Reference No App, Reference No Attributes Generator Odoo
Subscription Management For Community
Subscription Package Management Module For Odoo15 Community
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam