MINASOFT

Thông tin về MINASOFT ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
MNS CONTACT
MNS CRM
MNS Event
MNS Facebook Lead
MNS Create Users With Role
MNS Sale Report
MNS Sale KPI
MNS Sequential For Apps
MNS Time Sort Descending
MNS Web
Subscription Management For Community
Subscription Package Management Module For Odoo15 Community
Sync Studio
Synchronize something with anything: SystemX↔Odoo, Odoo1↔Odoo2, SystemX↔SystemY. ETL/ESB tool similar to OCA/connector, but more flexible
Học trực tuyến
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Việc cần làm
Organize your work with memos and to-do lists
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam